Gru 05 2019

Tematy i plany prac magisterskich oraz licencjackich, wzorcowe prace, wzory prac.

plan pracy magisterskiej praca licencjacka przyklad praca licencjacka wzor praca magisterska przyklad przykladowa praca licencjacka

Paź 31 2019

Prace Magisterskie

Duży zbiór prac magisterskich oraz licencjackich a także planów i tytułów prac, które mogą stanowić ciekawą inspirację dla Ciebie znajdziesz na : http://dyplomowe.ce24.pl http://inzynierskie.ce24.pl

Maj 04 2019

Prace magisterskie, pisanie prac, prace licencjackie

Plany prac i nie tylko znajdziesz na : http://www.inzynierskie24.pl

Kwi 19 2019

Plany Prac Magisterskich

Plany prac i nie tylko znajdziesz na : http://www.chomikuj.pl/mafona1

Mar 03 2019
259.jpg

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH WYMOGI OGÓLNE 1.Objętość pracy, wraz ze stronami tytułowymi i bibliografią, powinna wynosić: dla prac licencjackich – ok. 45 stron, dla prac magisterskich – ok. 65 stron. 2.Struktura pracy powinna obejmować: wstęp, 3-4 rozdziały oraz zakończenie. Na końcu pracy powinien być […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład PRACA DYPLOMOWA – WYMOGI EDYTORSKIE 1. Marginesy: górny, dolny, lewy, prawy – 25 mm Czcionka: Times New Roman 12 pkt Pojedynczy odstęp Tekst wyrównany do prawego i lewego marginesu Wersja archiwalna drukowana dwustronnie Tytuły rozdziałów: czcionka Times New Roman 14 pkt. – pogrubiona Tytuły podrozdziałów: czcionka Times New Roman […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład Praca dyplomowa Praca dyplomowa jest podsumowaniem wiedzy i umiejętności, jakie nabył student w trakcie nauki na studiach wyższych. Powinna mieć charakter naukowy, być opracowana samodzielnie i twórczo, jak również dotyczyć konkretnego, praktycznego lub teoretycznego tematu. Stanowi ona wizytówkę studenta, który ją napisał, a także promotora, pod którego opieką powstała. […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład 1) TEMAT: Działalność ubezpieczeniowa. TYTUŁ: Działalność ubezpieczeniowa na przykładzie PZU S.A. w Warszawie UZASADNIENIE: a) dostęp materiałów: -firmom ubezpieczeniowym zależy na propagowaniu swych usług, dlatego chętnie udostępniają materiały dotyczące oferowanych produktów b) zainteresowanie tematem: -istnieją różne firmy ubezpieczeniowe.Oferowane przez nie produkty różnią się zasadami udzielania ubezpieczeń i przede wszystkim […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (czcionka na stronie tytułowej Times New Roman, rozmiar 14) Wydział xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Kierunek: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / MAGISTERSKA (niepotrzebne usunąć) Imię i Nazwisko Nr albumu: ……. TYTUŁ (zgodny z kartą zatwierdzenia tytułu pracy) Promotor: Stopień/tytuł naukowy Imię i Nazwisko STRONA 2 POZOSTAJE PUSTA Praca dyplomowa powinna być […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor, praca licencjacka przyklad

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student wykonujący pracę dyplomową (licencjacką/inŻynierską/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z “Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” oraz przestrzegać ich w całym procesie redagowania pracy. W przypadku wykorzystania fragmentów opracowań innych autorów […]