strona tytulowa pracy licencjackiej 176

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-176 Wzór Strona 1 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI imię nazwisko Nr albumu: Tytuł pracy w języku polskim Tytuł w języku angielskim (może być mniejsza czcionka) Praca magisterska-licencjacka na kierunku Prawo-Administracja Praca przygotowana pod kierunkiem ……………………………………… Warszawa, dn.…………… Strona 2 Oświadczenie kierującego pracą Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 178

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-178 ZALECENIA Warszawa 2015 SPIS TREŚCI 1. Uwagi wstępne dotyczące kompozycji pracy dyplomowej3 2. Proponowany układ strony tytułowej pracy dyplomowej5 3. Proponowany układ spisu treści pracy dyplomowej. 7 4. Zapis wzorów8 5. Rysunki, tabele, wykresy9 6. Cytaty9 7. Literatura i przypisy. 9 8. Bibliografia10 9. Netografia10 10. Streszczenie11 1. UWAGI WSTĘPNE DOTYCZĄCE KOMPOZYCJI PRACY […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 180

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-180 Wyższa Szkoła Humanitas Zasady realizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Opracowano dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas Sosnowiec 2012 Spis treści 1Wstęp4 2Podstawowe wymogi merytoryczne5 2.1Zasady ogólne5 2.2Praca licencjacka7 2.3Praca magisterska8 3Struktura prac oraz wymogi formalne9 3.1Struktura i zawartość prac licencjackich i magisterskich9 3.1.1Strona tytułowa9 3.1.2Wstęp i zakończenie10 3.1.3Rozdziały10 3.1.4Tabele i rysunki11 3.1.5Spisy i […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 181

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-181 Zasady pisania pracy dyplomowej-licencjackiej w Zakładzie Filologii Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie 1. Wstęp – ogólne zasady pisania pracy dyplomowej-licencjackiej Praca dyplomowa-licencjacka jest rozprawą o charakterze akademickim, napisaną samodzielnie przez studenta pod kierunkiem promotora. Pisanie takiej pracy powinno odbywać się w oparciu o pewne standardy, których zachowanie przekłada się na formalną poprawność pracy […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 182

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-182 ZASADY PRZYGOTOWANIA MASZYNOPISU PRACY DYPLOMOWEJ W trosce o formę prac dyplomowych, jako wizerunek działalności dydaktycznej Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, wprowadza się obowiązek ujednolicenia, na wszystkich prowadzonych seminariach, przygotowania maszynopisu pracy dyplomowej wg następujących zasad: praca magisterska-licencjacka – pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna stanowić krytyczne i twórcze przedstawienie wybranej sytuacji problemowej […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 183

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-183 ZASADY REDAGOWANIA I OCENIANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ TRYB PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO ________________________________________________________________ Wrocław 2015 Zasady redagowania i oceniania pracy dyplomowej oraz tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomowego przyjęto na plenarnym posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w dniu 3 listopada 2015 r. ZASADY REDAGOWANIA I OCENIANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ TRYB PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Część I […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 184

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-184 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ 1. Typ i wielkość czcionki Times New Roman CE, 12 2. Odstęp między wierszami 1,5 3. Marginesy górny, dolny i prawy – 2,5 cm, lewy 3,5 cm 4. Paginacja Prawy górny róg. Strona tytułowa – numer strony ukryty 5. Przypisy dolne automatyczne, ciągłe 6. Wyrównanie tekst wyjustowany (wyrównanie […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 185

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-185 KRAKOWSKA AKADEMIA (16 p) im. (16p) Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych(16p) Kierunek: ………………………….(14p) Specjalność: …………………………………..(14p)*) * Specjalność dotyczy tylko studentów kierunku: Kosmetologia Imię i nazwisko autora (14p) TYTUŁ PRACY (16p) Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem …………………………………..(14p) Kraków 20xx r. (14p) Należy przygotować trzy wydruki pracy dyplomowej oraz pracę w formie elektronicznej (dyskietka, CD; […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 186

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-186 ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ 1.Wymogi merytoryczne dla pracy dyplomowej Praca powinna: Zawierać wyraźnie sprecyzowany problem Posiadać jasno sformułowany cel pracy. 2.Wymogi redakcyjne dla pracy dyplomowej Układ pracy: Strona tytułowa wg wzoru MWSLiT—powinna zawierać zatwierdzenie wszystkich egzemplarzy pracy przez kierującego pracą (poniżej nazwiska kierującego pracą, według następującego wzoru: „Zatwierdzam pracę.”, miejscowość, data, czytelny podpis […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 170

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-170 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA I REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Nauk Społecznych i Technik Komputerowych PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH, KOMPUTEROWYCH I MEDYCZNYCH W WARSZAWIE Warszawa 2012 Spis treściStr. 1. Wstęp3 2. Ogólna charakterystyka pracy dyplomowej3 2.1. Ogólna struktura pracy dyplomowej4 2.2. Podział prac dyplomowych6 2.2.1. Prace projektowe i konstrukcyjne6 2.2.2. Prace technologiczne, doświadczalne […]