Kategoria: Praca licencjacka wzór

Maj 04 2019

Prace magisterskie, pisanie prac, prace licencjackie

Plany prac i nie tylko znajdziesz na : http://www.inzynierskie24.pl

Kwi 19 2019

Plany Prac Magisterskich

Plany prac i nie tylko znajdziesz na : http://www.chomikuj.pl/mafona1

Mar 03 2019
259.jpg

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO ZASADY EDYCJI PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH WYMOGI OGÓLNE 1.Objętość pracy, wraz ze stronami tytułowymi i bibliografią, powinna wynosić: dla prac licencjackich – ok. 45 stron, dla prac magisterskich – ok. 65 stron. 2.Struktura pracy powinna obejmować: wstęp, 3-4 rozdziały oraz zakończenie. Na końcu pracy powinien być […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład PRACA DYPLOMOWA – WYMOGI EDYTORSKIE 1. Marginesy: górny, dolny, lewy, prawy – 25 mm Czcionka: Times New Roman 12 pkt Pojedynczy odstęp Tekst wyrównany do prawego i lewego marginesu Wersja archiwalna drukowana dwustronnie Tytuły rozdziałów: czcionka Times New Roman 14 pkt. – pogrubiona Tytuły podrozdziałów: czcionka Times New Roman […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład Praca dyplomowa Praca dyplomowa jest podsumowaniem wiedzy i umiejętności, jakie nabył student w trakcie nauki na studiach wyższych. Powinna mieć charakter naukowy, być opracowana samodzielnie i twórczo, jak również dotyczyć konkretnego, praktycznego lub teoretycznego tematu. Stanowi ona wizytówkę studenta, który ją napisał, a także promotora, pod którego opieką powstała. […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład 1) TEMAT: Działalność ubezpieczeniowa. TYTUŁ: Działalność ubezpieczeniowa na przykładzie PZU S.A. w Warszawie UZASADNIENIE: a) dostęp materiałów: -firmom ubezpieczeniowym zależy na propagowaniu swych usług, dlatego chętnie udostępniają materiały dotyczące oferowanych produktów b) zainteresowanie tematem: -istnieją różne firmy ubezpieczeniowe.Oferowane przez nie produkty różnią się zasadami udzielania ubezpieczeń i przede wszystkim […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (czcionka na stronie tytułowej Times New Roman, rozmiar 14) Wydział xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Kierunek: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / MAGISTERSKA (niepotrzebne usunąć) Imię i Nazwisko Nr albumu: ……. TYTUŁ (zgodny z kartą zatwierdzenia tytułu pracy) Promotor: Stopień/tytuł naukowy Imię i Nazwisko STRONA 2 POZOSTAJE PUSTA Praca dyplomowa powinna być […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor, praca licencjacka przyklad

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student wykonujący pracę dyplomową (licencjacką/inŻynierską/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z “Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” oraz przestrzegać ich w całym procesie redagowania pracy. W przypadku wykorzystania fragmentów opracowań innych autorów […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor, praca licencjacka przyklad

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład WZÓR STRESZCZENIA PRACY LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ Streszczenie pracy Imię i Nazwisko studenta: …………………………………… Numer albumu studenta: …………………………………….. Tytuł pracy w języku polskim: ………………………………. Tytuł pracy w języku angielskim: …………………………… Nazwisko i imię, tytuł naukowy promotora: ………………. Instytut: …………………………………. Zakład: ………………………………….. Rok obrony pracy: ……………………… Opis bibliograficzny pracy: ilość stron: … ilość […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor, praca licencjacka przyklad

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład Konstrukcja pracy i wymogi edytorskie Praca licencjacka może mieć charakter: – badawczy – np. sondaż diagnostyczny studium przypadku – opis wybranej sytuacji klinicznej (preferowana forma pracy licencjackiej) lub praca poglądowa, w sytuacji kierunku studiów, gdzie nie można realizować studium przypadku. Praca magisterska powinna być pracą badawczą. W wyjątkowych sytuacjach […]