wstep do pracy licencjackiej 52

– JAK NAPISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? Pomocne informacje o pisaniu pracy dyplomowej: jak napisać pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, jak robić przypisy i konstruować plan pracy. Wstep-do-pracy-licencjackiej-52 WSTĘP DO PRACY DYPLOMOWEJ Niektórzy uważają, że to najważniejszy obok zakończenia element pracy dyplomowej. Wielu twierdzi, że promotor i recenzent czytają tylko wstęp i zakończenie. Jak napisać go dobrze, tak aby […]

wstep do pracy licencjackiej 86

– Wstep-do-pracy-licencjackiej-86 Praca licencjacka i magisterska Forma pracy (zasady identyczne dla prac licencjackich i magisterskich):   Praca winna spełniać wymogi formalne stawiane pracy naukowej. Musi zatem posiadać: – stronę tytułową (powinna zawierać: Instytut Historii UJ, imię i nazwisko autora, tytuł pracy, tytuł naukowy oraz imię i nazwisko promotora   – spis treści (po stronie tytułowej jako pierwsza […]

wstep do pracy licencjackiej 87

– Wstep-do-pracy-licencjackiej-87 Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych EWOLUCJA PIENIĄDZA I BANKOWOŚCI A KRYZYS FINANSOWY, W KONTEKŚCIE Praca licencjacka na kierunku: Finanse i Rachunkowośd Oświadczenie kierującego pracą Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. DataPodpis kierującego pracą Oświadczenie autora […]

wstep do pracy licencjackiej 88

– Praca licencjacka – historia (specjalność: nauczycielska) Praca dyplomowa z historii (studia I stopnia, specjalność nauczycielska) powinna być merytorycznym i praktycznym sprawdzianem przygotowania seminarzystów do zawodu nauczyciela historii lub archiwisty i menadżera informacji. Efektem jej pozytywnej oceny jest przyznanie absolwentowi tytułu zawodowego, dającego konkretne uprawnienia. Struktura i treść pracy musi zatem dawać możliwość pełnej i […]

wstep do pracy licencjackiej 92

– Wstep-do-pracy-licencjackiej-92 Przewodnik do pisania pracy licencjackiej dla studentów kierunku Pielęgniarstwo Mirosława Kram SPIS TREŚCI……………………………………………………………………………….2 PRZEDMOWA…………………………………………………………………………..4 1.STRUKTURA PRACY LICENCJACKIEJ ……………………………………….. 5 1.1.Tytuł pracy ………………………………………………………………………… 6 1.2.Strona tytułowa…………………………………………………………………….. 6 1.3.Tematyka ………………………………………………………………………….. 8 1.4.Cel pracy…………………………………………………………………………… 9 1.5. Spis treści …………………………………………………………………………. 10 1.5.1. Zasady numeracji …………………………………………………………… 10 1.5.2. Przykład spisu treści ……………………………………………………….. 11 1.6. Wstęp ……………………………………………………………………………… 12 1.6.1. […]

wstep do pracy licencjackiej 93

– Wstep-do-pracy-licencjackiej-93 Załącznik nr1 Przygotowanie pracy licencjackiej 1. Struktura pracy. Praca składa się z następujących części: Strona tytułowa – decyduje uczelnia( załącznik nr 4) Oświadczenie promotora- studenta (autora pracy)- tekst uczelnia (załącznik nr 5) Spis treści Wstęp Rozdziały merytoryczne Posumowanie- wnioski Bibliografia Może być aneks Wstęp pracy powinien zawierać: Cel pracy Konstrukcję pracy Źródła informacji […]

wstep do pracy licencjackiej 110

– Wstep-do-pracy-licencjackiej-110 Struktura pracy licencjackiej – wstęp i zakończenie Autor w przedmowie (wstępie) pracy licencjackiej: – uwypukla praktyczne i teoretyczne znaczenie podejmowanego tematu, jak również przedstawia tło, na którym badany problem się rysuje, – opisuje metody, jakie wykorzystać zamierza do realizacji celu pracy tudzież udowodnienia przyjętych tez, a także uzasadnia ich odpowiedniość dla analizowanej tematyki, […]

wstep do pracy licencjackiej 38

– Wstep-do-pracy-licencjackiej-38 UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO Małgorzata Sakowska nr albumu: 157526 Wyłączenie odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług społeczeństwa informacyjnego za treści pochodzące od osób trzecich w prawie europejskim. praca magisterska napisana na seminarium z prawa cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Bagińskiej Gdańsk 2010 OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana oświadczam, iż przedłożona praca […]

wstep do pracy licencjackiej 42

– ·Wstep-do-pracy-licencjackiej-42 · · · · Jak napisać dobry wstęp. Jak napisać dobry wstęp do pracy? Dla wielu napisanie wstępu do pracy jest najtrudniejsze, a stara sprawdzona zasada mówi, aby wstęp pisać „na samym końcu” – co wydaje się nieco paradoksalne. W praktyce tak jednak jest, że w toku pisania Twojej pracy wiele się może […]

wstep do pracy licencjackiej 43

– Wstep-do-pracy-licencjackiej-43 ? HomeFAQ Jak powinien wyglądać wstęp do pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej? Wstęp i zakończenie do pracy stanowią dwie najuważniej czytane części pracy dyplomowej. Dlatego też do napisania tych fragmentów dzieła naukowego należy przyłożyć najwyższą staranność. Paradoksalnie wstęp do pracy dyplomowej należy pisać na samym końcu. Wynika to z faktu, że powinien odnieść […]