Sty 19 2019

Tematy prac licencjackich

Tematyka seminariów oraz przykładowe tematy prac Problematyka seminariów: Konsumpcja i jej determinanty; Zachowania konsumentów – uwarunkowania; Racjonalność, zróżnicowania; Ochrona interesów konsumenta oraz marketingowa działalność przedsiębiorstw a zachowania konsumentów Przykładowe tytuły prac: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie na przykładzie działalności przedsiębiorstwa X – diagnoza, ocena, kierunki zmian System logistyczny w przedsiębiorstwie X i jego funkcjonowanie Strategia dystrybucji […]

Sty 19 2019

Tematy prac licencjackich

Pisanie pracy licencjackiej to dla studenta często bardzo twardym orzechem do zgryzienia. Po napisaniu tego typu pracy ma się wiele opcji do wyboru. Po pierwsze można dalej zostać na uczelni i pisać pracę magisterską w trybie dziennym. Inna opcja to podjąć pracę zawodową oraz pisać pracę magisterską w trybie zaocznym. Kontynuuj czytanie “Pisanie pracy licencjackiej, a […]

Sty 19 2019

Tematy prac licencjackich – Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław, Katowice

Prace licencjackie to pierwsze wyzwania przed którym stają student kończący  początkowy etap nauki w szkole wyższej. Napisanie pracy licencjackiej jest dużym wyzwaniem szczególnie dla osób, które jednocześnie pracują i studiują, czy mają małe dziecko. Brak doświadczenia w realizacji tego typu projektów także nie ułatwia zadania. Jeśli nie masz pomysłu na ciekawy temat i czasu, żeby […]

Sty 19 2019

Tematy prac magisterskich, licencjackich oraz dyplomowych z dziedzin : Pedagogika, socjologia, Nauki społeczne, resocjalizacja

Lista tematów prac magisterskich, licencjackich oraz dyplomowych z dziedzin : Pedagogika, socjologia, Nauki społeczne, resocjalizacja 1 – praca magisterska – „Ja cielesne” a strategie radzenia sobie z uciążliwościami dnia codziennego warszawskich studentów 2 – praca magisterska – „Like” – the phenomenon of popularity in the Internet. The analysis of selected Facebook profiles owned by students […]

Sty 19 2019

Tematy prac licencjackich

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH REALIZOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020/2021/2022/2023 Przykładowe tematy prac licencjackich: Działanie biologiczne pól magnetycznych i ich zastosowanie w terapii. Efektywność fizjoterapii w stanach po urazie stawu skokowego. Zastosowanie krioterapii w chorobach reumatycznych w świetle piśmiennictwa. Efektywność krioterapii u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w świetle badań własnych. Zastosowanie metod fizjoterapii […]

Sty 18 2019

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tematy (obszary) należy traktować jako propozycje do modyfikacji. 1. Znaczenie filmów animowanych w życiu dzieci 2. Zalety gier komputerowych 3. Zagrożenia gier komputerowych 4. Uzależnienia uczniów od gier komputerowych 5. Rola bajek […]

Sty 18 2019

Tematy prac licencjackich 2019

Prace licencjackie – zarządzanie Zarządzanie – ogólna charakterystyka kierunku Zarządzanie to kierunek zaliczany do interdyscyplinarnych, ponieważ wymaga połączenia umysłu humanistycznego ze ścisłym, umożliwiając zdobycie wiedzy społecznej, prawnej, ekonomicznej oraz socjologicznej. Studia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, centrach logistycznych, zakładach produkcyjnych, firmach handlowych, w szczególności do pełnienia funkcji kierowniczych i menedżerskich na poszczególnych […]

Sty 18 2019

Tematy prac licencjackich

TEMATY PRAC LICENCJACKICH – kierunek Filozofia 1. Filozofia pragmatyczna Williama Jamesa”. Elementy filozofii egzystencjalistycznej w Mdłościach Sartre`a”. Poglądy Ludwika Feuerbacha na temat śmierci i umierania”. “Ideał mędrca w stoicyzmie na podstawie Listów moralnych do Lucyliusza Seneki” “Elementy filozofii egzystencjalistycznej w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza”. “Stanowiska współczesnych mediewistów na temat teorii tzw. podwójnej prawdy (duplex veritas)”. “Filozofia […]

Sty 18 2019

Tematy prac licencjackich

Propozycje tematów prac dyplomowych Poniżej podane są przykładowe tematy prac dyplomowych. Są to tematy zarówno o charakterze teoretycznym jak i aplikacyjnym. Możliwe są oczywiście różne wariacje na podane tematy. Mile widziana jest własna inicjatywa w zakresie zgłaszania tematów prac dyplomowych. Analiza czynników wpływających na poziom inflacji w Polsce w latach 2000-2006. Analiza relacji pomiędzy polskim […]

Sty 18 2019

Tematy prac licencjackich

BIOLOGIA – Wpływ obecności samca na zdolność składania jaj przez kiełże. – Unikanie zarażenia wewnątrzkomórkowym typowym pasożytem przez inwazyjny gatunek kiełża – Różnorodność skorupiaków na poziomie morfologicznym i molekularnym. – Kody kreskowe DNA w ocenie bioróżnorodności wód słodkich – Dymorfizm płciowy wybranych gatunków trzyszczy (Coleoptera: Cicindelidae) Półwyspu Bałkańskiego – Zmienność morfologiczna (i genetyczna) wybranych gatunków […]