Lut 07 2019
praca licencjacka wzor, praca licencjacka przyklad

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład WZÓR STRESZCZENIA PRACY LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ Streszczenie pracy Imię i Nazwisko studenta: …………………………………… Numer albumu studenta: …………………………………….. Tytuł pracy w języku polskim: ………………………………. Tytuł pracy w języku angielskim: …………………………… Nazwisko i imię, tytuł naukowy promotora: ………………. Instytut: …………………………………. Zakład: ………………………………….. Rok obrony pracy: ……………………… Opis bibliograficzny pracy: ilość stron: … ilość […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor, praca licencjacka przyklad

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład Konstrukcja pracy i wymogi edytorskie Praca licencjacka może mieć charakter: – badawczy – np. sondaż diagnostyczny studium przypadku – opis wybranej sytuacji klinicznej (preferowana forma pracy licencjackiej) lub praca poglądowa, w sytuacji kierunku studiów, gdzie nie można realizować studium przypadku. Praca magisterska powinna być pracą badawczą. W wyjątkowych sytuacjach […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor, praca licencjacka przyklad

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład Studium ……………… Kierunek/makrokierunek: ………………….…. Specjalność:** …………………………………. Forma studiów: ………………………………..   Imię nazwisko autora/autorów* Nr albumu/albumów*………… Tytuł pracy Praca licencjacka/magisterska* napisana w katedrze/instytucie* ….. pod kierunkiem naukowym……….. Warszawa 20… *Zastosować właściwe ** W przypadku braku specjalności lub braku deklaracji o specjalności wiersz należy pominąć w przypadku pracy zespołowej spis autorów […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor, praca licencjacka przyklad

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ 1. Typ i wielkość czcionki Times New Roman CE, 12 2. Odstęp między wierszami 1,5 3. Marginesy górny, dolny i prawy – 2,5 cm, lewy 3,5 cm 4. Paginacja Prawy górny róg. Strona tytułowa – numer strony ukryty 5. Przypisy dolne automatyczne, ciągłe 6. […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor, praca licencjacka przyklad

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład Wyższa Szkoła xxxxxxxxxx W celu spełnienia wymagań edytorskich przedstawionych w tym pliku, można go skopiować i tak przygotowaną kopię wykorzystać do pisania pracy. wxxxxxxxxx Wydział xxxxxxxxxxxxxxx IMIĘ NAZWISKO Tytuł pracy (nie dłuższy niż dwulinijkowy) PRACA INŻYNIERSKA kierunek: Informatyka specjalność: Teleinformatyka Nr albumu autora pracy: xxxx Strona z podziękowaniami (w zależności […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE obowiązujące od 2011 roku 1. Praca licencjacka może mieć charakter: studium przypadku – człowiek zdrowy, chory, rodzina badawczy – istotny w praktyce zawodowej (grupa badawcza co najmniej 50 osób) 2. Budowa pracy licencjackiej Strona tytułowa Podziękowania Spis treści Wykaz używanych skrótów […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzor przyklad

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład ZASADY PRZYGOTOWANIA MASZYNOPISU PRACY DYPLOMOWEJ W trosce o formę prac dyplomowych, jako wizerunek działalności dydaktycznej XXX – Szkoły Wyższej w Gdańsku, wprowadza się obowiązek ujednolicenia, na wszystkich prowadzonych seminariach, przygotowania maszynopisu pracy dyplomowej wg następujących zasad: praca magisterska/licencjacka – pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna stanowić krytyczne i twórcze […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzór

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór Akademia Wychowania Fizycznego /14pkt/ Xxx xxx xxx Wydział Rehabilitacji Kierunek: Fizjoterapia / Pielęgniarstwo /14pkt/ Imię i Nazwisko /12pkt/ Numer albumu ……. Tytuł pracy – j. polski /14pkt/ Tytuł pracy – j. angielski /14pkt/ Praca licencjacka / magisterska /12pkt/ Promotor: stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora /12pkt/ Nazwa Katedry / Zakładu / Pracowni […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzór

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW WPROWADZENIE Wszystko, co robimy, powinno mieć swój cel. Nie inaczej jest z pisaniem pracy dyplomowej. Nie piszemy jej tylko po to, żeby stała dumnie na półce, albo tylko dlatego, że ktoś jej od nas wymaga. Ten wymóg oczywiście istnieje, ale też czemuś […]

Lut 07 2019
praca licencjacka wzór

Praca licencjacka wzór

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład Wzory stron tytułowych prac licencjackich na podstawie źródeł: Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych. Poznań 2004, s. 32-33, 84-85. Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów. Poznań 2005, s. 111-112, 166 [załącznik 11, rycina K]. Zendrowski R.: Technika pisania prac magisterskich., s. 47. Zasady pisania […]