0 Comments

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład

WZÓR STRESZCZENIA PRACY LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ

Streszczenie pracy

Imię i Nazwisko studenta: ……………………………………

Numer albumu studenta: ……………………………………..

Tytuł pracy w języku polskim: ……………………………….

Tytuł pracy w języku angielskim: ……………………………

Nazwisko i imię, tytuł naukowy promotora: ……………….

Instytut: ………………………………….

Zakład: …………………………………..

Rok obrony pracy: ………………………

Opis bibliograficzny pracy:

ilość stron: …

ilość ryc./wykr.: …

 

ilość fot.: …

ilość tab.: …

 

ilość map, schematów: …

ilość poz. bibliogr.: …

 

Ilość źródeł internetowych:…………

 

Inne …………………………………

 

Treść streszczenia np.: (maksymalnie 2000 znaków bez spacji)

Za cel pracy przyjęto ……………….…………………………

Do analizy wyników ……………………………………………………

Badania zostały przeprowadzone ………………………………..

Główne wnioski z pracy ……………………….……………..

Słowa kluczowe: (3-5 wyrazów lub zwrotów)

Tagi: ,