0 Comments

praca licencjacka wzór, praca licencjacka przykład

C:\Users\Admin\Desktop\insert-1.jpg

PRACA DYPLOMOWA – WYMOGI EDYTORSKIE

1. Marginesy: górny, dolny, lewy, prawy – 25 mm

 1. Czcionka: Times New Roman 12 pkt
 2. Pojedynczy odstęp
 3. Tekst wyrównany do prawego i lewego marginesu
 4. Wersja archiwalna drukowana dwustronnie
 5. Tytuły rozdziałów: czcionka Times New Roman 14 pkt. – pogrubiona
 6. Tytuły podrozdziałów: czcionka Times New Roman 13 pkt. – pogrubiona
 7. Tabele numerowane
  • możliwość numeracji dwustopniowej, np. Tabela 2.1., gdzie pierwsza cyfra oznacza numer rozdziału a druga – kolejny numer tabeli w tym rozdziale
  • tytuł tabeli centralnie pod tabelą
  • jeśli tabela jest cytowana – podać centralnie pod tabelę źródło jej pochodzenia np. opracowanie własne, lub opracowano na podstawie danych z GUS
 8. Rysunki numerowane
  • możliwość numeracji dwustopniowej, np. Rys.2.1., gdzie pierwsza cyfra oznacza numer rozdziału a druga – kolejny numer rysunku w tym rozdziale
  • podpisy centralnie pod rysunkami
  • jeśli rysunek jest cytowany – podać centralnie pod rysunkiem źródło pochodzenia
 9. Równania matematyczne, numeracja podawana w nawiasach (….) wyrównanych do prawego marginesu, zasady numeracji dwustopniowej analogiczne jak w przypadku tabel

i rysunków

 1. Źródła literaturowe (także adresy internetowe) zebrane w postaci numerowanego wykazu, przywoływane w tekście poprzez umieszczenie numeru pozycji na wykazie w nawiasie […]. Opis cytowanej literatury, w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów, według następującego wzoru: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł pracy (ewentualnie nr kolejnego wydania, nr tomu) lub artykułu, tytuł czasopisma z którego pochodzi artykuł, miejsce wydania pracy, wydawnictwo, rok wydania, numer zeszytu (w przypadku czasopisma), ewentualnie numery stron. Przykłady cytowań:
 2. Brandt A. M.., Zastosowanie doświadczalnej mechaniki zniszczenia do kompozytów o matrycach cementowych. W: Mechanika kompozytów betonopodobnych, Wrocław,

Ossolineum, 1983, 449-501

 1. Nowacki W., Plasticity of polycrystal, Warszawa, PWN, 1987, 687-704
 2. Spears W.M. Adapting crossover in evolutionary algorithms, 1995 htpp://citeseer.ist.psu.edu/192723.html
 3. Układ strukturalny pracy:
  • strona tytułowa
  • spis treści
  • streszczenie pracy dyplomowej – jedna strona formatu A – 4 w tym:
  1. streszczenie w języku polskim ½ strony, w języku angielskim ½ strony
 • zawartość pracy – rozłożona w rozdziałach
 • literatura
 • ewentualne załączniki
Tagi: ,